Give a Child a Family – Sverige är en förening i Sverige vars enda syfte är att bidra ekonomiskt till organisationen Give a Child a Family i Sydafrika och sprida information om organisationen.

Läs mer om arbetet på www.gcf.org.za