Give a Child a Family – Sverige
info@gcf-sverige.se
Loo 719, 441 75 Sollebrunn
076 – 309 45 23

Hör gärna av dig om du vill att någon ska komma till din församling
eller förening och berätta om Give a Child a Familys arbete i Sydafrika.