Bakgrund

Idag uppskattas att ungefär 8 miljoner barn växer upp på institution, främst i låginkomstländer. Forskningen är tydlig och visar bland annat att institutionsvård är skadligt för barns känslomässiga och kognitiva utveckling. All forskning är överens om att barnhem är den mest riskfyllda boendeformen för små barn, och bör så långt det är möjligt undvikas.

Det var detta Monica och Basil Woodhouse i Sydafrika kände så starkt, att barnhem inte är för barn. En vision föddes. Visionen var, och är, att barn hör hemma i en trygg familj. Alla barn bör ha en vuxen människa som älskar dem över allt annat.

Historia

Basil och Monica Woodhouse började omkring 1990 med att hjälpa barn som övergivits, eller utsatts för övergrepp av olika slag. I början tog de hand om barnen i sitt eget hem, men arbetet växte snabbt och man startade en stiftelse 1992.

Två år senare kunde man köpa en bit mark och börja bygga upp ett center som kallades för Place of Restoration, återupprättelsens plats. De såg hela tiden behovet av att hitta familjer till de barn som de tog hand om. Meningen var att barnen skulle om möjligt återförenas med sin familj eller placeras i en fosterfamilj. År 2000 utvecklade man Give a Child a Family, ett fosterprogram där man arbetar med helheten.

Idag

Man arbetar med att rekrytera nya fosterföräldrar och har omkring 30 föräldrar som väntar på sitt fosterbarn. Arbetet innefattar hembesök med terapi och uppföljning. I programmet finns utbildning och kurser för blivande fosterföräldrar, och man har fortsatta stödgrupper för föräldrarna. Man har även föräldrakurser i förebyggande syfte för riskfamiljer, föräldrar i behov av extra föräldrastöd.

Arbetet som började i liten skala har växt och blivit en organisation som nu stöder och hjälper andra organisationer. Man har utbildning för socialsekreterare över Sydafrika och har arbeten i 12 olika länder. Man arbetar aktivt med och är i framkant vad gäller barns rättigheter.