Bakgrund

Idag uppskattas att ungefär 8 miljoner barn växer upp på institution, främst i låginkomstländer. Forskningen är tydlig och visar bland annat att institutionsvård är skadligt för barns känslomässiga och kognitiva utveckling. All forskning är överens om att barnhem är den mest riskfyllda boendeformen för små barn, och bör så långt det är möjligt undvikas.

Det var detta Monica och Basil Woodhouse i Sydafrika kände så starkt, att barnhem inte är för barn. En vision föddes. Visionen var, och är, att barn hör hemma i en trygg familj. Alla barn bör ha en vuxen människa som älskar dem över allt annat.

Historia

Basil och Monica Woodhouse började omkring 1990 med att hjälpa barn som övergivits, eller utsatts för övergrepp av olika slag. I början tog de hand om barnen i sitt eget hem, men arbetet växte snabbt och man startade en stiftelse 1992.

Två år senare kunde man köpa en bit mark och börja bygga upp ett center som kallades för Place of Restoration, återupprättelsens plats. De såg hela tiden behovet av att hitta familjer till de barn som de tog hand om. Meningen var att barnen skulle om möjligt återförenas med sin familj eller placeras i en fosterfamilj. År 2000 utvecklade man Give a Child a Family, ett fosterprogram där man arbetar med helheten.

Arbetet som började i liten skala har växt och blivit en organisation som nu stöder och hjälper andra organisationer inte bara i Sydafrika, men hittills även i 12 andra länder utöver den afrikanska kontinenten.

Idag fasar organisationen ut arbetet med barn på centret och satsar mer på att bygga upp familjer i samhälllet. Omhändertagna barn välkomnas av godkända akutfamiljer och barn som inte kan flytta tillbaka till sina biologiska familjer placeras i utredda och utbildade familjehem.

För att undvika onödiga omhändertaganden av barn har man föräldrakurser, kurser om barns rättigheter och behov av skydd och trygghet i förebyggande syfte. Man har även en jourtelefon dit personer som på något sätt behöver extra stöd kan höra av sig till. Lobbying och öka medvetenheten för barns rättigheter
görs ofta på skolor och i olika möten i samhället.

Läs mer om arbetet på www.gcf.org.za